Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

Välkommen till Ågerup, Rydsgård & Elsagården HB

Driftsbolaget Å.R.E. HB brukar genom ett skötselavtal, jordbruket på de tre egendomarna Ågerup, Elsagården och Rydsgård. Bolaget är gemensamägt av gårdarna, har ca 9 anställda och leds av Johan Karlzén. Maskinparken ägs av ÅRE och den totala arealen under plog är ca 1400ha.

Förutom traditionellt jordbruk utför ÅRE HB legotorkning och kommissionshandel med spannmål motsvarande en lika stor kvantitet som man själv producerar. Lagring sker i bl.a. 9st silo 1.000 ton/st. Total lagringskapacitet 20.000 ton.